ਚੜ੍ਹੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਲਾ ਪੌੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ..; ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਰਸੂਲਪੁਰ