ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ (ਚਰਚਾ: ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ)